UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5- Nabavka rezervnih dijelova za postojeće uređaje telekomunikacionih sistema u objektima Elektroprenosa u svrhu zamjene neispravnih dijelova Otvoreni UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 14.1.2015. 61.676,68 SG 06/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2 -Usluge održavanja telefonske centrale "Ericsson" - objekat u Mostaru Otvoreni UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 30.12.2014. 10.000,00 SG 08/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2 - Nabavka CIS opreme Otvoreni UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 29.12.2014. 62.869,32 SG 17/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluga izrade projekta izgradnje i opremanja server sale u sjedištu Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka i rezervne (back up) server sale u jednom od sjedišta operativnih područja Otvoreni UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 5.3.2015. 6.850,00 SG 22/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava MSAN opreme za projekt skraćivanja pretplatničke petlje sa poduzećem Unis Telekom d.d. Mostar Pregovarački UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 30.3.2015. 497.401,74 SG 28/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje prijenosne opreme na backbone lokacijama Pregovarački UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 30.4.2015. 126.730,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Materijal za održavanje telekomunikacione opreme Otvoreni UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 20.5.2015. 26.216,91 SG 43/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Izgradnja sistem sale i adaptacije Sektora informatike Otvoreni UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 3.8.2015. 249.677,77 SG 64/15