MIPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove,Hirurške rukavice nesterilne i sterilne Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 4.11.2013. 112.820,53 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, Fiksaciona traka za katetere, 7.2x10cm Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 4.11.2013. 19.968,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 2: Rukavice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 5.5.2014. 22.820,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 3: Rukavice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 21.5.2014. 5.191,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Ulošci higijenski Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 29.4.2014. 3.300,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Ostali medicinski potrošni materijal Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 23.6.2014. 12.846,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 7: Nabava sanitetskog materijala Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 2.4.2014. 12.275,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 21: Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 7.4.2014. 4.625,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 40: Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 7.4.2014. 14.804,50 Službeni glasnik BiH 71/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 42: Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 7.4.2014. 21.960,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 68: Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 7.4.2014. 580,00 Službeni glasnik BiH 71/14
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 13: Pelene za inkontinentne osobe i higijenski ulošci Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 26.9.2014. 22.451,49 Službeni glasnik BiH 79/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Sterilne kiomprese Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 1.9.2014. 70,4 Službeni glasnik BiH 82/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Hirurške rukavice br. 6,5; sterilne sa puderom Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.10.2014. 1.044,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2: Hirurške rukavice br. 7; sterilne sa puderom Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.10.2014. 5.220,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 3: Hirurške rukavice br. 7,5; sterilne sa puderom Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.10.2014. 5.220,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 4: Hirurške rukavice br. 8; sterilne sa puderom Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.10.2014. 5.220,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 5: Hirurške rukavice br. 8,5; sterilne sa puderom Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.10.2014. 5.220,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 9: Zavoj, pamučni, neelastični, utkani rub, 6 cm x 5m Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.10.2014. 1.008,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 10: Zavoj, pamučni, neelastični, utkani rub, 8 cm x 5m Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.10.2014. 1.747,20 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 11: Zavoj, pamučni, neelastični, utkani rub, 10 cm x 5m Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.10.2014. 3.528,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 12: Zavoj, pamučni, neelastični, utkani rub, 12 cm x 5m Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.10.2014. 4.536,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinički centar Banja Luka Lot 9: Sterilne komprese Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 15.10.2014. 530,40 Službeni glasnik BiH 87/14
Dom zdravlja Gračanica Lot 21 - Rukavice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 23.12.2014. 6.084,00 SG 03/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6- Rukavice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 20.5.2015. 22.830,00 SG 43/15