EUROMODUS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kalinovik Nabavka minibusa za prevoz učenika Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 22.12.2010. 94.700,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Tuzla Nabavka kamiona sa posipačem i plugom Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 10.11.2010. 269.097,66 Službeni glasnik BiH 9/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka teretnih kamiona - ponovni postupak Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 18.3.2011. 696.913,00 Službeni glasnik BiH 22/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka dva teretna servisna kom bi vozila koja kao pogonsko gorivo koriste kombinaciju benzina i komprimiranog prirodnog gasa (CNG) Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 18.3.2011. 130.840,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Nabavka teretnog motornog vozila sa platformom za rad na visini Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 15.7.2011. 115.139,00 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 3: Nabavka teretnih vozila sa duplom kabinom (1+6) Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 15.7.2011. 109.663,00 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Autocisterne za vodu - kom. 1 Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 20.10.2011. 139.439,64 Službeni glasnik BiH 88/11
Uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Javna nabavka i isporuka hidraulične platforme - autodizalice 14m Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 9.12.2011. 109.315,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 3: Nabavka teretnih vozila Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 16.7.2012. 241.960,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Osnovna škola Vuk Karadžić Vlasenica Nabavka minibusa za potrebe prevoza učenika Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 4.7.2012. 161.700,00 Službeni glasnik BiH 68/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka pokretne servisne radionice - kom 1 za potrebe RiTE Ugljevik Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 4.9.2012. 161.098,00 Službeni glasnik BiH 83/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka cisterne za ulje - kom 1 za potrebe RiTE Ugljevik Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 4.9.2012. 174.852,00 Službeni glasnik BiH 83/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka teretnih vozila Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 10.10.2012. 264.500,00 Službeni glasnik BiH 87/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kamiona - 4 kom za potrebe RiTE Ugljevik Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 26.10.2012. 1.006.400,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Opština Zenica Nabavka i isporuka kamiona za prikupljanje otpada kapaciteta 3,5 t otpada Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 28.5.2012. 251.490,94 Službeni glasnik BiH 92/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1: Nabavka dva nova teretna motorna vozila Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 3.4.2013. 358.087,84 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka kamiona 4 x 4 sa dizalicom i jednoosovinskom prikolicom Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 13.3.2013. 278.000,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Vodovod a.d. Banja Luka Kamion-kiper Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 3.6.2013. 126.915,00 Službeni glasnik BiH 49/13
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Istočno Sarajevo Specijalno kombinovano vozilo sa visokim pritiskom/vakuumom za kanalizaciju Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 27.5.2013. 125.500,00 Službeni glasnik BiH 51/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 117/11-P3 Nabavka vatrogasnog vozila teretno -specijalno Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 18.6.2013. 329.000,00 Službeni glasnik BiH 51/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka mehanizacije Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 9.12.2013. 1.361.062,08 Službeni glasnik BiH 98/13
Opština Tuzla Nabavka cisterne / vozila za pranje i polivanje, namijenjene za pranje svih vrsta saobraćajnica, puteva u izgradnji kao i trasnport pijaće i tehničke vode Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 24.12.2013. 160.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Grad Bijeljina Nabavka teretnog motornog vozila za prikupljanje otpada kapaciteta 9 tona, šifra SKP-n-74-p2/11 Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 10.3.2014. 204.520,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: nabavka teretnog vozila 5t 4v 6s sa dizalicom i prikolicom Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 17.3.2014. 89.800,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2.: nabavka teretnog vozila sa produženom kabinom 3,5t 4v 5s sa prikolicom Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 17.3.2014. 59.800,00 Službeni glasnik BiH 24/14