Mojić d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka redovnih poštanskih žigova, plombir kliješta, žigova T, pečata za ovjeravanje manipulativnih isprava i retur pečata Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 1.12.2014. 8.547,00 SG 01/15
Grad Bijeljina Lot 1- Nabavka štampanih obrazaca za potrebe gradske uprave Bijeljina Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 27.1.2015. 39.764,41 SG 10/15
Grad Bijeljina Lot 2- Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe gradske uprave Bijeljina Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 27.1.2015. 93.637,92 SG 10/15
JU Vode Srpske Lot 1 - Kancelarijski materijal Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 23.6.2015. 12.478,05 SG 53/15
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka robe – kancelarijskog, potrošnog materijala i sitnog inventara za potrebe svih organizacionih jedinica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, sukcesivno po potrebi Fonda Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 11.8.2015. 89.743,20 SG 66/15
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 2 - Hamer papir formata B1, A4 i A3 i samoljepljivi kolaž papir B5, 10 boja Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 18.7.2015. 33.990,00 SG 66/15
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 6 - Sveske meki povez 52 lista, formata A4 i A5, papir ofset 60gr/m2 Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 18.7.2015. 49.915,00 SG 66/15
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 8 - Sveske meki povez 52 lista; formata A4 i A5; pair ofset 80 gr/m2 i kunzdruk 250 gr/m2; mat plastifikacija + gliter Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 18.7.2015. 9.750,00 SG 66/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 27.10.2015. 158.265,75 SG 87/15