Nokia Solutions and Networks d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Isporuka BC v1.9 licencnog proširenja za dodatnih 20.000 pretplatnika Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 23.12.2010. 223.723,50 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje SDH prijenosne opreme proizvođača NSN Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 19.1.2011. 273.338,52 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava multipleksne i terminalne prijenosne opreme Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 18.4.2011. 102.754,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Isporuka i proširenje biling aplikacije za dodatnih 20 000 pretplatnika Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 27.5.2011. 224.297,15 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja software-a na NetAct sustavu Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 13.6.2011. 208.359,72 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Proširenje kapaciteta Combi SGSN i FLEXI ISN sustava, nadogradnja softnjare-a Fledži ISNa te licencno proširenje HLR-a i 3G kapaciteta ReI4 Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 5.7.2011. 1.173.550,34 Službeni glasnik BiH 61/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka telekomunikacione opreme proizvođaća NSN – Migracija TDM pretplatničke opreme na TSS Baščaršija i TSS Paša Bunar-NGN faza III Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 15.7.2011. 1.958.761,57 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Licencno proširenje billing aplikacije za dodatnih 40.000 pretplatnika Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 9.9.2011. 357.957,60 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava SDH opreme u prijenosnoj i pristupnoj mreži Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 19.9.2011. 781.559,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava usluge NP prenosivosti brojeva u mobilnoj mreži Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 27.9.2011. 5.167.500,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Upgrade BC aplikacije, Oracle baza i aplikacijskog servera na novu verziju Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 9.1.2012 208.502,82 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Stearin of Platforma,nadogradnja licenci usluga za nacionalni roming Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 6.3.2012. 276.500,64 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje SDH prijenosne opreme za 2012. godinu Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 14.3.2012 312.982,75 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Uvođenje MSS in pool funkcionalnosti Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 16.4.2012. 385.158,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava DWDM opreme i pratećih usluga Otvoreni Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 29.5.2012. 1.368.683,58 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Softverska nadogradnja i proširenje kapaciteta CS i PS mreže Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 12.7.2012. 2.404.329,81 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Proširenje Company Bill funkcionalnosti i prilagodbe forme SELECT INVOICE/DEBIT MEMO na bilingu mobilne mreže Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 20.7.2012. 49.662,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Poravnanje 200K BC UMTS licenci i proširenje za 15K BC licenci za BC aplikaciju Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 14.8.2012. 783.950,59 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Prelazak Gb i Lu sučelja na IP tehnologiju i implementacija DT Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 27.8.2012. 629.466,09 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Integracija MNP usluge mobilnog messaginga sa IN obračunskim sustavima Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 12.9.2012. 1.091.678,73 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Integracija MNP usluge mobilnog messaginga sa sustavima jezgrene mreže Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 12.9.2012. 286.784,86 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava SDH opreme Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 21.9.2012. 893.663,68 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja Žvantage Commandera i B&R sustava s verzije V10 na V11 Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 30.11.2012. 285.539,45 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Licencno proširenje SW funkcionalnosti (HSPA) Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 28.12.2012. 39.116,60 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje SDH opreme Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 25.1.2013. 328.214,25 Službeni glasnik BiH 8/13