Inel d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opća bolnica Tešanj Grupa 1, Lot 3: Sintetski neresorptivni konac Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 25.8.2010. 2.221,20 Službeni glasnik BiH 13/11
Dom zdravlja Livno Lot 2: Nabava potrošnog sanitetskog i zavojnog materijala Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 9.5.2011. 3.383,17 Službeni glasnik BiH 39/11
Dom zdravlja Livno Lot 3: Nabava rukavica, kapa i maski Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 9.5.2011. 2.405,52 Službeni glasnik BiH 39/11
Dom zdravlja Livno Lot 5: Nabava igala, konaca i šprica Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 9.5.2011. 3.327,30 Službeni glasnik BiH 39/11
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Nabava pulmoloških pomagala 5 - litarskog koncentratora kisika za potrebe osiguranika ZZO HNŽ/K Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 13.5.2011. 19.796,40 Službeni glasnik BiH 42/11
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Nabava aparature i potrošnog materijala za godišnje potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 16.5.2011. 94.057,52 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinička bolnica Mostar Lot 8: PTFE balon kateteri Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 28.3.2011. 17.051,58 Službeni glasnik BiH 57/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 8: Javna nabava zaštitnih sredstava, papira i drugih potrošnih materijala i sredstava Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 30.8.2011. 3.488,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 9: Javna nabava potrošnog, sanitetskog, zavojnog materijala i ljepljivog zavojnog materijala Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 30.8.2011. 49.255,50 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 12: Javna nabava medicinskih sredstava i matrijala od guma i PVC maska Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 30.8.2011. 38.188,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka hirurških konaca Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 25.8.2011. 3.594,50 Službeni glasnik BiH 84/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Rukavice hirurške sterilne bez talka Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 8.8.2011. 13.589,75 Službeni glasnik BiH 96/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Rukavice latex Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 22.11.2011. 215.427,35 Službeni glasnik BiH 96/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Rukavice latex bez talka Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 22.11.2011. 2.358,98 Službeni glasnik BiH 96/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka radioaktivnog izvora Ir 192 Pregovarački Inel d.o.o. Mostar 12.4.2012. 213.600,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 1: Nabava epruveta za koagulaciju Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 8.3.2012. 7.744,20 Službeni glasnik BiH 38/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 4: Nabava potrošnog materijala za laboratoriju Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 8.3.2012. 10.875,87 Službeni glasnik BiH 38/12
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 3: Nabava cirkularnog i linearnog šivača crijeva za potrebe osiguranika ZZO HNŽ/K Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 18.4.2012. 11.050,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 4: Nabava antidekubitalnog madraca za potrebe osiguranika ZZO HNŽ/K Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 16.4.2012. 1.440,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Dom zdravlja Živinice Lot 2: Nabavka sanitetskog materijala (zavoji, rukavice, vata i ostalo) Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 5.7.2012. 39.998,90 Službeni glasnik BiH 56/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 5: Nabava flastera Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 5.7.2012. 6.546,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 6: Nabava indikator traka za sterilizaciju, EKG elektroda, trakica za GUK Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 5.7.2012. 24.382,79 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 8: Nabava zavojnog materijala Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 5.7.2012. 8.111,79 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoskopi Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 25.6.2012. 64.110,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka 1 monitora za vitalne funkcije na pokretnom stativu Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 16.7.2012. 4.300,00 Službeni glasnik BiH 64/12