BOSNAMEDIC d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka ID kartica Pregovarački BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo 29.12.2014. 171.813,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3- Testovi blot profili Otvoreni BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo 13.1.2015. 208.012,03 SG 30/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7- Testovi za IFT i ELISA i prateći potrošni materijal potreban za rad za sve gore navedene pretrage Otvoreni BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo 13.1.2015. 635.108,51 SG 30/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 158 - Imunoflorescentni test-Leishmania donovani Otvoreni BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo 6.2.2015. 1.714,80 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 191 - Elisa test - West - Nile virus Otvoreni BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo 6.2.2015. 3.450,08 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 192 - IFT test - Bartonella henseleae IgG i IgM Otvoreni BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo 6.2.2015. 2.053,60 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 195 - Hantavirus - Elisa test Otvoreni BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo 6.2.2015. 5.175,12 SG 39/15