Rudnap d.o.o., Banja Luka, Rudnap Group a.d., Beograd.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava električne energije za 2012. godinu Otvoreni Rudnap d.o.o., Banja Luka, Rudnap Group a.d., Beograd. Banja Luka 30.12.2011. 156.918.871,77 Službeni glasnik BiH 3/12