E - Beganović d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Ugovor o vanrednom održavanju regionalnih cesta USK Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 15.7.2011. 103.170,33 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 7: Ugovor o vanrednom održavanju regionalnih cesta USK Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 15.7.2011. 107.392,73 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Ugovor o vanrednom održavanju regionalnih cesta USK Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 18.8.2011. 82.229,08 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 19.4.2011. 91.452,75 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 16.8.2011. 22.776,14 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 16.8.2011. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 16.8.2011. 37.845,24 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 16.8.2011. 25.968,12 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 6: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 16.8.2011. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalne ceste R403b Ćehići-Tržac-Šturlić-Barake Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 29.10.2012. 199.881,45 Službeni glasnik BiH 94/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Nastavak rekonstrukcije i investicionog održavanja regionalne ceste R401, Bosanska Otoka-Bužim-Velika Kladuša-granica RH (pravac Slunj) Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 11.7.2013. 165.073,78 Službeni glasnik BiH 57/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izgradnja šumskog kamionskog puta Grmeč-Mijačica, dužine l=4.050,91 met Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 18.7.2013. 519.116,76 Službeni glasnik BiH 66/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Interventni zahvati za 2013. i 2014. godinu Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 11.9.2013. 416.530,70 Službeni glasnik BiH 73/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Vanjsko uređenje oko objekta Radničkog doma Lanište-Ključ Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 30.10.2013. 205.846,35 Službeni glasnik BiH 85/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1: Sanacija oštećenog trupa ceste na regionalnoj cesti R402, Gnjilavac- Stjena - Ljusina Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 25.4.2014. 4.853,40 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Sanacija oštećenog trupa ceste na regionalnoj cesti R401b, Gnjilavac - Konjodor - Brigovi, naselje Konjodor Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 25.4.2014. 52.222,65 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalnih cesta USK-a u 2014. godini Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 21.5.2014. 40.823,18 Službeni glasnik BiH 43/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1: Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih puteva na području Podružnice Šumarija Bihać Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 27.5.2014. 54.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3: Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih kamionskih puteva na području Podružnice Šumarija Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 27.5.2014. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4: Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih kamionskih puteva na području Pogona gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 27.5.2014. 72.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 5: Nabavka nasipnog materijala za održavanje puteva na području Podružnice Rasadnik Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 27.5.2014. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Sanacija i rekonstrukcija lokalnih cesta na području USK-a u 2014. godini Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 14.7.2014. 128.195,88 Službeni glasnik BiH 68/14
Opština Cazin Sanacija klizišta u Gornjim Ćoralićima Pregovarački E - Beganović d.o.o. Cazin 15.10.2014. 22.435,89 Službeni glasnik BiH 98/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Sanacija puta Sanski Most- Prijedorska ulica Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 5.1.2015. 170.068,86 SG 01/15
JKP Vodovod d.o.o. Cazin Izgradnja vodoopskrbne i hidrantske mreže kompleksa INCEL Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 25.8.2015. 151.586,11 SG 68/15