Elsa Trade d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Užad za nadzemne vodove Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 20.1.2011. 199.775,80 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kablovske završnice, spojnice i adapteri Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 20.1.2011. 1.876.272,30 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 5: Kablovi i kablovski pribor -Tender broj 044-01-OTP/11 Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 10.3.2011. 95.932,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Elektro materijal Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 11.5.2011. 45.981,41 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna Nabavka kablova i kablovskog pribora Pregovarački Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 4.10.2011. 29.280,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 3: Kablovi i kablovski pribor Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 18.6.2012. 76.651,20 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 6.11.2012. 352.117,24 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 22.10.2012. 29.091,50 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka kablova i kablovskog pribora Pregovarački Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 4.12.2012. 101.519,25 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka užadi za nadzemne vodove Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 25.1.2013. 296.778,32 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 204.923,13 Službeni glasnik BiH 32/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Samonosivi kablovski snopovi, energetski niskonaponski kablovi i energetski visokonaponski kablovi za potrebe elektrodistributivnih podružnicaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 18.4.2013. 8.975.472,37 Službeni glasnik BiH 34/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka kablova i kablovskog pribora, za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 11.11.2013. 122.705,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Kablovski pribor Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 12.5.2014. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka užadi za nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 11.7.2014. 150.761,20 Službeni glasnik BiH 58/14