JZU Institut za javno zdravstvo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Davanje na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i prsten-dozimetara za potrebe KC-a Banja Luka Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 29.12.2011. 80.503,20 Službeni glasnik BiH 1/12
Klinički centar Banja Luka Sanitarni pregled radnika Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 8.11.2012. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje usluga ispitivanja vode, zemljišta i radioaktivnosti na lokacijama OS BiH u 2012. godini Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka, Beograd 20.12.2012. 194.871,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinički centar Banja Luka Davanje na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i prsten-dozimetara za potrebe KC-a Banja Luka Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 29.3.2013. 8.189,10 Službeni glasnik BiH 26/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Sanitarni pregled radnika Pregovarački JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 12.9.2013. 46.240,00 Službeni glasnik BiH 75/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Radijacijski monitoring radnog mjesta Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 6.1.2014. 2.240,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Klinički centar Banja Luka Usluge sanitarnog pregleda radnika Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 23.4.2014. 40,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Klinički centar Banja Luka Davanje na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i prsten-dozimetara za potrebe Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 2.7.2014. 7.384,80 Službeni glasnik BiH 54/14
Ministarstvo odbrane BiH Usluge ispitivanja vode, zemljišta i radioaktivnosti na lokacijama OS BiH za 2014. godinu Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 8.9.2014. 42.735,04 Službeni glasnik BiH 75/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Sanitarni pregled radnika Pregovarački JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 15.10.2014. 48000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 11: Službeno uzorkovanje uvoznih pošiljki - E. Coli Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 22.9.2014. 650,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Agencija za sigurnost hrane BiH LOT 2: Laboratorijske usluge analiza hrane i hrane za životinje na prisustvo kontaminanata Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 28.11.2014. 12.570,00 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Labaratorijskia kontrola zdravstvene ispravnosti namiornica i kontrole mikrobiološke čistoće u Restoranu DS Pregovarački JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 31.12.2014. 9.992,00 SG 03/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 1 - Službeno uzorkovanje uvoznih pošiljki-Salmonella u hrani za ljude Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 14.8.2015. 15.505,00 SG 68/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 3 - Službeno uzorkovanje uvoznih pošiljki-E. coli u hrani za ljude Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 14.8.2015. 480,00 SG 68/15