Emado d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novo Sarajevo Suceksivna isporuka tonera za novonabavljene fotokopir uređaje i printere Otvoreni Emado d.o.o. Sarajevo 28.4.2014. 4.398,90 Službeni glasnik BiH 36/14
Agencija za policijsku podršku BiH LOT 3: Nabavka firewall-a Otvoreni Emado d.o.o. Sarajevo 14.11.2014. 3.522,29 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Novo Sarajevo Nabavka računara i opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni Emado d.o.o. Sarajevo 22.1.2015. 8.326,73 SG 08/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka servera, memorija za servere i diskova za storage Otvoreni Emado d.o.o. Sarajevo 6.4.2015. 31.338,52 SG 36/15
Opština Centar Sarajevo Lot 2 - Nabavka štampača Otvoreni Emado d.o.o. Sarajevo 28.7.2015. 26.028,50 SG 63/15
Opština Novo Sarajevo Nabavka i sukcesivna isporuka tonera i ketridža za potrebe Općine Novo Sarajevo Pregovarački Emado d.o.o. Sarajevo 6.10.2015. 32.883,81 SG 81/15
Parlamentarna skupština BiH Lot 1 - Računari Otvoreni Emado d.o.o. Sarajevo 7.12.2015. 15.706,68 SG 97/15