EURO DAM JAS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 7: Auto gume Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 1.2.2011. 23.111,01 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 10: Nabavka guma Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 16.3.2011. 25.849,98 Službeni glasnik BiH 31/11
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Lot 6: Nabavka i isporuka auto guma za vozila Ministarstva Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 9.5.2011. 3.405,87 Službeni glasnik BiH 44/11
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Lot 7: Nabavka i isporuka auto dijelova za vozila Ministarstva Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 9.5.2011. 17.093,01 Službeni glasnik BiH 44/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Lot 3: Ugovor o nabavci i isporuci auto guma Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 3.10.2011. 35.607,50 Službeni glasnik BiH 86/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Servisiranje i popravka ostalih motornih vozila RC Tuzla Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 3.11.2011. 8.300,50 Službeni glasnik BiH 94/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Servisiranje i popravke ostalih motornih vozila Regionalnog centra Tuzla Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 17.10.2011. 8.300,50 Službeni glasnik BiH 94/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Nabavka i isporuka ulja i maziva Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 21.11.2011. 7.149,50 Službeni glasnik BiH 96/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Mazivo Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 30.1.2012. 66.044,00 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Lukavac Lot 1: Servisiranje i popravka putničkih motornih vozila Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 7.5.2012. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Opština Lukavac Lot 2: Servisiranje i popravka vatrogasnih kamiona Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 7.5.2012. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka akumulatora, sijalica, obavezne opreme, zimske opreme i dodatne auto opreme za potrebe ED Zenica Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 11.6.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Opština Tuzla Nabavka guma i akumulatora Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 6.4.2012. 77.017,92 Službeni glasnik BiH 52/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Auto gume, lanci za snijeg i ostala oprema Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 1.8.2012. 271.101,49 Službeni glasnik BiH 62/12
Granična policija BiH Nabavka Olovnih akumolatora i redovne opreme za vozila za potrebe Granične policije BiH Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 14.9.2012. 22.422,50 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Auto-gume Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 11.12.2012. 26.655,60 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka rashladnih tečnosti Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 31.12.2012. 3.579,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Mazivo Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 8.2.2013. 63.949,90 Službeni glasnik BiH 16/13
Opština Lukavac Lot 2: Servisiranje i popravka putničkih motornih vozila izvan garantnog perioda Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 16.5.2013. 7.002,32 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Servisiranje, održavanje i opravka vozila iz proizvodnih programa Fiat i Hyundai. Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 28.5.2013. 9.500,00 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za rovokopač Daewoo Solar 450 Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 29.5.2013. 15.060,35 Službeni glasnik BiH 53/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Ljetne auto-gume Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 10.7.2013. 10.165,00 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 7: Pranje vozila i vulkaniziranje guma Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 10.7.2013. 1.814,40 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Gume za kamione Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 26.7.2013. 36.192,00 Službeni glasnik BiH 61/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Auto gume, lanci za snijeg i ostala oprema Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 5.8.2013. 145.219,00 Službeni glasnik BiH 66/13