Euro lifting d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Servisiranje liftova- lift na hidraulični pogon nosivost/nazivna brzina 320 kg/0,6/0,15 m/s Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 29.8.2014. 335,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Servisiranje platforme za prevoz invalidnih lica nosivost 250 kg Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 29.8.2014. 205,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Opština Novo Sarajevo Pružanje usluga servisiranja lifta u zgradi Općine Novo Sarajevo Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 17.12.2014. 7.557,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Usuge servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2015. godini Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 10.3.2015. 10.256,40 SG 26/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1 - Redovno servisiranje i održavanje liftova Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 2.7.2015. 27.840,00 SG 61/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3 - Redovno servisiranje i održavanje liftova Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 2.7.2015. 7.920,00 SG 61/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4 - Redovno servisiranje i održavanje liftova Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 2.7.2015. 3.000,00 SG 61/15