Grupa ponuđača: Sarajevoputevi d.d., NAHONAL-GAS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Vareš Rekonstrukcija regionalnog puta R-444a Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska. Otvoreni Grupa ponuđača: Sarajevoputevi d.d., NAHONAL-GAS d.o.o. Sarajevo, Breza 7.11.2014. 221.144,45 Službeni glasnik BiH 89/14