RUDNICI GIPSA d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Prusac-Ajvatovica Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 10.4.2012. 1.003.973,33 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Jajce Sanacija i rekonstrukcija puta Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 16.4.2012. 179.418,80 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekonstrukcija raskrsnice, cesta M5 u Novoj Biloj (kod škole km 74) sa izgradnjom autobuskog stajališta i pješačkim prijelazima Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 10.1.2013. 106.003,15 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Travnik Lot 4: Gradske ulice Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 30.1.2013. 25.641,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Redovno i zimsko održavanje cesta na teritoriji Federacije BiH za period 16.3.2013.-15.3.2014. godine, LOT 9 Pregovarački RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 14.3.2013. 1.721.619,50 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza na cesti M-5, dionica: Bosanski Petrovac 4 - Gornje Bravsko Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 26.8.2013. 201.438,61 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Rehabilitacija ceste M16.4: Prolaz kroz Bugojno Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 26.8.2013. 201.438,61 Službeni glasnik BiH 71/13
Opština Travnik Izvođenje radova na vanjskom uređenju na objektu PSKC Pirota Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 8.10.2013. 85.148,50 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatni radovi na rehabilitaciji ceste M16.4, prolaz kroz Bugojno Pregovarački RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 20.12.2013. 40.688,03 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatni radovi na rehabilitaciji ceste M16.4, prolaz kroz Bugojno Pregovarački RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 20.12.2013. 40.688,03 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 6- Nabava posipnog materijala za zimsko održavanje cesta, 666 t Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 12.12.2013. 7.592,00 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 10- Nabava posipnoga materijala za zimsko održavanje cesta, 333 t Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 12.12.2013. 3.030,30 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 11- Nabava posipnoga materijala za zimsko održavanje cesta, 333 t Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 12.12.2013. 3.796,20 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 9- Nabava asfaltne mase, 500 t Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 12.12.2013. 329,10 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 10- Nabava asfaltne mase, 500 t Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 13.12.2013. 329,10 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza na cesti M-16.2, dionica: Gornji Vakuf - Prozor, L=2,0 km Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje 4.2.2014. 168.655,62 Službeni glasnik BiH 18/14
Opština Jajce Lot 1: Redovno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 20.5.2014. 179.661,31 Službeni glasnik BiH 45/14
Opština Jajce Lot 2: Redovno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 20.5.2014. 193.527,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 5: Redovno održavanje magistralnih cesta na području Federacije BiH (magistralne ceste M-5, M-16) Ograničeni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 4.9.2014. 6.539.788,03 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija oštećenja na cesti M16_006: Crna Rijeka-Jajce Pregovarački RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 19.9.2014. 9.853,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Opština Jajce Lot 1: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija gradskih ulica Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 16.9.2014. 114.659,12 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Jajce Lot 2: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva - dnolučki prsten Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 7.10.2014. 140.783,43 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Jajce Lot 3: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva - desna obala rijeke Vrbas Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 16.9.2014. 94.825,54 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Jajce Lot 4: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva - lijeva obala rijeke Vrbas Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 16.9.2014. 43.322,96 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Jajce Rekonstrukcija i modernizacija lokalne ceste Doribaba - Lendići -Podkruščica Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 20.10.2014. 72.646,93 Službeni glasnik BiH 89/14