LD Auto d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka terenskog vozila sa pogonom na sva 4 točka Otvoreni LD Auto d.o.o. Bijeljina 17.10.2014. 89.641,02 Službeni glasnik BiH 89/14
Republička uprava za inspekcijske poslove Lot 3 - Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Bijeljini Otvoreni LD Auto d.o.o. Bijeljina 19.10.2015. 26.000,00 SG 85/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1 - Dodjela pomoći u građevinsko-zanatskom materijalu u opštini Brod. Otvoreni LD Auto d.o.o. Bijeljina 3.11.2015. 18.481,50 SG 93/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2 - Dodjela pomoći u građevinsko-zanatskom materijalu u opštini Pelagićevo. Otvoreni LD Auto d.o.o. Bijeljina 3.11.2015. 9.752,70 SG 93/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 3 - Dodjela pomoći u građevinsko-zanatskom materijalu u opštini Teslić Otvoreni LD Auto d.o.o. Bijeljina 3.11.2015. 29.237,23 SG 93/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Nabavka građevinsko - zanatskog materijala u opštini Bratunac Otvoreni LD Auto d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 22.710,00 SG 95/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Nabavka građevinsko - zanatskog materijala u gradu Bijeljina Otvoreni LD Auto d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 18.721,00 SG 95/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 3- Nabavka građevinsko - zanatskog materijala u opštini Srebrenica Otvoreni LD Auto d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 23.559,00 SG 95/15