DIT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Kapne lampe u Ex izvedbi Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 20.1.2011. 186.237,09 Službeni glasnik BiH 11/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Pumpa za dobavu vode za upravljanje na BOU sistemu Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 23.3.2011. 5.632,59 Službeni glasnik BiH 25/11
Institut za zaštitu zdravlja RS Sistem za ličnu dozimetriju, a koji se sastoji od čitača termoluminiscentnih dozimetara i 1000 termoluminiscentnih dozimetara Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 28.4.2011. 267.193,20 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka topova za navodnjavanje za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 4.5.2011. 18.229,20 Službeni glasnik BiH 53/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate Litostroj Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 10.8.2011. 30.630,47 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Toplo pocinčavanje gotovih proizvoda (ponovni postupak) Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 18.1.2013. 98.560,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JKP d.o.o. Vitkom Vitez Lot 1- Nabavka vodovodnog materijala- Vodovodne armature Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 4.2.2014. 90.594,08 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Pumpe za doziranje fosfata za blokve 4, 5 i 6 Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 3.4.2014. 39.936,56 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Toplo pocinčavanje gotovih proizvoda ( ponovni postupak ) Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 4.4.2014. 60.600,00 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Aditivi za smanjenjee zašljakivanja kotla i za sistem hidrauličnog transporta pepela Pregovarački DIT d.o.o. Tuzla 10.9.2014. 483.565,50 Službeni glasnik BiH 77/14
JU Univerzitet u Tuzli Lot 1: Laboratorijska oprema za Prirodno-matematički fakultet: mikroskop, vage, ph-metar, centrifuge. Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 31.10.2014. 17.026,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JU Univerzitet u Tuzli Lot 2: Laboratorijski mikroskop za metalografsku analizu materijala za Mašinski fakultet Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 17.10.2014. 7.576,80 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4 - Vijčana roba Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 25.2.2015. 80.182,51 SG 17/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Zupčasta uljna pumpa horizontalne izvedbe sa trofaznim elektromotorom ( 380V; 50Hz) Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 16.1.2015. 5.840,84 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4- Električna dizalica, nosivost 500kg, visina dizanja 20m, brzina 6m/min, dužina lanca 20 m, snaga 120kw Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 16.1.2015. 2.809,97 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5- Ručna lančana dizalica sa integralnim kolicima male visine na sopstveni pogon Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 16.1.2015. 8.606,74 SG 30/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prenosni uređaji za mjerenje sadržaja pepela u uglju Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 6.7.2015. 41.712,00 SG 55/15