Grupa ponuđača: SOKO BH d.o.o., FLEK d.o.o., COBRA-SECURITY d.o.o. , POBJEDA -SIGURNOST d.o.o., CONDOR d.o.o., Middle point electronics d.o.o., BB GARD SECURITY d.o.o., SECURITAS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge fizičko - tehničke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima JP Elektropriovreda BiH d.d.-Sarajevo i transporta novca Otvoreni Grupa ponuđača: SOKO BH d.o.o., FLEK d.o.o., COBRA-SECURITY d.o.o. , POBJEDA -SIGURNOST d.o.o., CONDOR d.o.o., Middle point electronics d.o.o., BB GARD SECURITY d.o.o., SECURITAS d.o.o. Tuzla, Brčko, Tuzla, Goražde, Zenica, Sarajevo, Bugojno, Mostar 11.11.2014. 9.947.582,26 Službeni glasnik BiH 89/14