Grupa ponuđača: SIEMENS d.o.o., Navitas Engineering&Automation d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Hardverska i softverska nadogradnja sistema za upravljanje i nadzor VN i SN postrojenjima u TE Tuzla Pregovarački Grupa ponuđača: SIEMENS d.o.o., Navitas Engineering&Automation d.o.o. Sarajevo 28.10.2014. 124.992,00 Službeni glasnik BiH 89/14