Bimed d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 3: Koronarni stentovi BMS, CoCr L605, sinusoidnog dizajna, 50 kom Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.10.2014. 23.300,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 7: Koronarni stentovi sa aktivnom supstancom (DES) sa zotarolimus-om - 30 kom Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.10.2014. 52.500,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 1: Koronarni balon kateteri za predilataciju, semikomplijantni, Rx, 25 kom Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.10.2014. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 7: Koronarni balon kateteri za postdilataciju, nekomplajantni, 70 kom Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.10.2014. 22.400,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 16: Aspiracioni kateteri - za manuelnu aspiraciju tromba, 200 kom Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.10.2014. 97.800,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 10: Potrošni materijal za angio salu - Vodič kateteri za transfemoralni i transradijalni pristup. Braided wire, 1:1 torque, atraumatski mekani vrh. 75 kom Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.10.2014. 10.275,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4: VVIR + 1 bipolarna pasivna elektroda (prava ili J) + 1 uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 19.11.2014. 135.900,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3 - DDDR + 2 bipolarne pasivne elektrode (prave ili J) + 2 uvodnika Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 150.500,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6- VDDR + single pass elektroda + 1 uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 11.880,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 8 - ICD - DR + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1 uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 113.450,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10 - ICD - VR za primarnu prevenciju iznenadne srčane smrti sa mogućnošću promjene stimulacije u slučaju oštećenja elektrode + HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1 uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 346.150,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 12 - DDD pejsmejker s mogućnošću pregleda Magnetnom Rezonancom (MRI) + 2 kompatibilne elektrode + 2 odgovarajuća uvodnika Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 108.900,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3- VVIR +1 bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) elektroda + uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 237.000,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6- DDDR sa algoritmima za A/V autokapturu i automatsku ekstenziju AV intervala, bez elektroda Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 43.900,00 SG 97/15