Federalni agromediteranski zavod Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 7: Laboratorijske usluge za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata - Beta agonisti - supstrat jetra Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 8.10.2014. 1.666,92 Službeni glasnik BiH 87/14
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 14: Laboratorijske usluge za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata - Piretroidi - supstrat masno tkivo Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 8.10.2014. 512,80 Službeni glasnik BiH 87/14
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 21: Laboratorijske usluge za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata - Hemijski elementi Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 8.10.2014. 1.517,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 6 - Beta agonisti – supstrat jetra Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 1.581,38 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 9 - Hloramfenikol – supstrat mišić Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 897,54 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 10 - Hloramfenikol – supstrat mišić s kožom, jaja Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 2.607,14 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 21 - Karbamati – supstrat masno tkivo, med Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 2.324,80 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 22 - Piretroidi – supstrat masno tkivo Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 512,00 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 28 - Organohlorni spojevi Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 2.432,00 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 30 - Organofosforni spojevi – supstrat med Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 1.888,90 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 33 - Hemijski elementi Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 1.504,60 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 42 - Hloramfenikol – supstrat meso – uvozne pošiljke Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 3.846,60 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 47 - Organohlorni spojevi – uvozne pošiljke Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 5.760,00 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 50 - Hemijski elementi (arsen) – uvozne pošiljke Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 4.270,00 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 51 - Hemijski elementi (olovo) – uvozne pošiljke Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 1.334,00 SG 66/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 53 - Hemijski elementi (kadmijum) – uvozne pošiljke Otvoreni Federalni agromediteranski zavod Mostar Mostar 19.7.2015. 1.104,00 SG 66/15