BA&HAM d.o.o. Bosanska Krupa / Jela-Grmeč d.o.o. Bosanska Krupa

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Usluge prevoza ogrijevnog drveta za područje Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa Pregovarački BA&HAM d.o.o. Bosanska Krupa / Jela-Grmeč d.o.o. Bosanska Krupa Bosanska Krupa 11.431,16 Službeni glasnik BiH 87/14