KOPEX DODIG d.o.o. / ELCRO-TEHNA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabava usluga sanacije uzemljivača na DV 110 kV TS Višegrad - TS Goražde 2, DV 110 kV TS Rogatica - TS Višegrad, DV 110 kV TS Višegrad - TS Rudo, DV 110 kV TS Rudo - Zamršten, DV 220 kV TS Višegrad - čvor Vardište Otvoreni KOPEX DODIG d.o.o. / ELCRO-TEHNA d.o.o. Čitluk 29.10.2014 89.270,70 Službeni glasnik BiH 87/14