Končar Eva d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Servis prekidača 220 kV Končar Otvoreni Končar Eva d.d. Zagreb 10.10.2014. 89872,00 Službeni glasnik BiH 85/14