CESTE COMPANY d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija oštećenja na cesti M5_014: Gromiljak-Blažuj Pregovarački CESTE COMPANY d.o.o. Kiseljak 22.9.2014. 39.038,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Kantonalna direkcija za puteve SBK Izgradnja pješačke staze sa kolektorom kišne kanalizacije na regionalnom putu R443a Han Ploča-Lepenica ,od st. km2+260 do st. km2+700,L1=520 m i od st.km 3+100 do st. km 3+220, L2= 120 metara Otvoreni CESTE COMPANY d.o.o. Kiseljak 26.10.2015. 116.693,63 SG 87/15