Visak d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Građevinsko zanatski radovi na sali za sastanke Upravne zgrade podružnice u Jablanici Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 08.12.2010. 30.782,69 Službeni glasnik BiH 9/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Adaptacija prostora Telecom centar Čapljina Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 19.1.2011. 52.582,10 Službeni glasnik BiH 15/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora za Telecom centar Konjic Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 14.9.2011. 61.231,95 Službeni glasnik BiH 92/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Radovi na adaptaciji i opremanju prostora za Telecom centar Konjic. Visak d.o.o. Mostar 14.9.2011. 61.231,95 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Građevinsko zanatski radovi uz gradnju opreme/materijala za objekat centralne radionice i prostorija glavne kapije Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 13.9.2012. 134.062,88 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izgradnja zgrade TS 35/0,4 kV Ulazna građevina HE Jablanica, za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 18.9.2012. 39.198,75 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Uređenje turbinskog prostora nakon rekonstrukcije rashladnog i drenažnog sistema u pogonu HE Jablanica Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 10.1.2014. 34.586,37 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija fasade uparvne zgrade u Prozor-Rami i izmjena pokvarenih fasadnih otvora i okova HE Rama Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 31.10.2013. 18.388,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo pravde BiH Izvođenje građevinskih-zanatskih i instalaterskih radova adaptacije desnog krila zgrade specijalne jedinice FUP Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 15.7.2014. 135.922,37 Službeni glasnik BiH 62/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija fasade upravne zgrade u Čapljini i izmjena otvora Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 3.9.2014. 54.255,50 Službeni glasnik BiH 91/14

Visak d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Radovi na sanaciji krova strojare HE Grabovica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Visak d.o.o., Filing d.o.o. Čitluk Mostar, Čitluk 25.6.2013. 43.340,00 Službeni glasnik BiH 57/13