Grupa ponuđača: KOPEX DODIG d.o.o., ELCRO-TEHNA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabava usluga sanacije uzemljivača - OP Mostar Otvoreni Grupa ponuđača: KOPEX DODIG d.o.o., ELCRO-TEHNA d.o.o. Čitluk 17.10.2014. 26.489,97 Službeni glasnik BiH 83/14