Grupa ponuđača: Tehnopetrol d.o.o., KEMIS-BH d.o.o., Reciklon BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija fasade strojarnice blokova 5 i 6 u Podružnici TE Kakanj Otvoreni Grupa ponuđača: Tehnopetrol d.o.o., KEMIS-BH d.o.o., Reciklon BH d.o.o. Tuzla, Lukavac, Sarajevo 9.10.2014. 324.560,40 Službeni glasnik BiH 82/14