EthosEnergyAWOOD GROUP TurboCare Poland S.A.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rekonstrukcija dvije kape rezervnog rotora TVV 320-2 Pregovarački EthosEnergyAWOOD GROUP TurboCare Poland S.A. Poljska 26.9.2014. 126.737,78 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Radovi na sanaciji međuzavojnog spoja na namotu rotora generatora 255 MW bloka 7 u Podružnici TE Kakanj, Kakanj Pregovarački EthosEnergyAWOOD GROUP TurboCare Poland S.A. Poljska 10.2.2015. 44.727,88 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka zamjenske turbine za blok 3 u TE Tuzla Pregovarački EthosEnergyAWOOD GROUP TurboCare Poland S.A. Poljska 25.2.2015. 3.321.000,00 SG 28/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Sanacija statorskog namota generatora G5-200 MW Pregovarački EthosEnergyAWOOD GROUP TurboCare Poland S.A. Poljska 11.8.2015. 8.410,07 SG 68/15