AMITEA d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Završni radovi na novom centralnom skladištu i uređenje prostora starog skladišta Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 06.12.2010. 16.328,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda pitke vode i vatrogasnog (hidrantskog) voda za krunu brane HE Salakovac Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 13.12.2010. 49.997,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornih zidova, cesta M17, dionica: Šarajevo-Jablanica, km 41+800, općina Konjic, Šunje (I faza, potporni zidovi iznad nivelete) Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 14.4.2011. 35.065,08 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 2: Izrada priključaka, održavanje i investicije na EEO na području PJD Mostar, PJD Konjic i PJD Jablanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 23.5.2011. 352.995,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 3: Izrada priključaka, održavanje i investicije na EEO na području PJD Mostar, PJD Konjic i PJD Jablanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 23.5.2011. 74.235,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Željeznice FBiH Izvođenje radova na kompleksu radionice Čapljina Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 19.7.2011. 2.330.812,81 Službeni glasnik BiH 65/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka usluga na održavanju pristupnih puteva Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 11.7.2011. 19.400,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Grad Mostar Izvođenje radova na rekonstrukciji dvije postojeće kolovozne trake i dogradnji dvije nove kolovozne trake sa nogostupom, te rekonstrukcijom postojećeg raskrižja i vodovodne instalacije. Ukupna dužina dogradnje iznosi oko 400 m Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 15.5.2012. 527.789,66 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području Hercegovačko-neretvanskog kantona Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 1.6.2012. 66.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica na području FBiH i RS Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.9.2012. 139.415,56 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica na području FBiH i RS Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.9.2012. 195.526,59 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.9.2012. 137.271,56 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.9.2012. 136.703,38 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Željeznice FBiH Izvođenje dodatnih radova na radionici OŠV Čapljina Pregovarački AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 18.10.2012. 1.160.293,25 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 2: Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Konjic (PJD Konjic) Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.11.2012. 317.083,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Hercegovačkoneretvanskog kantona Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 17.6.2013. 83.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Konjic (PJD Konjic) Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 27.8.2013. 350.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava građevinskih radova sa poduzećem Amitea d.o.o. Mostar Pregovarački AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 19.9.2013. 8.652,00 Službeni glasnik BiH 75/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Projektovanje, rješavanje IPO, pribavljanje saglasnosti i dozvola, izvođenje građevinskih radova, organizacija općinskog tehničkog prijema i pribavljanje upotrebne dozvole za pristupni put i OSP do BS Matera Blagaj Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 23.10.2013. 77.312,20 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 2: Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Konjic Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 25.2.2014. 700.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje građevinskih radova za izgradnju poslovnog objekta Poslovnice Elektro Drvar, DP JUG, Pogon Livno Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 23.1.2014. 641.304,38 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 1: Građevinski radovi na sanaciji podslaplja bujične pregrade br. 1 na rijeci Drežanci u zoni akumulacije HE Salakovac Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 28.4.2014. 31.801,70 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Radovi na čišćenju rezervoara rashladnog sistema u pogonu HE Jablanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 4.4.2014. 4.540,00 Službeni glasnik BiH 41/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Građevinsko-zanatski radovi na RR stanici PREVIĆ (Neum) Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 8.5.2014. 182.172,00 Službeni glasnik BiH 45/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Hercegovačko-neretvanskog kantona Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 1.10.2014. 187.590,00 Službeni glasnik BiH 82/14