Grupa ponuđača: Albat d.o.o., HESIA s.r.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Revitalizacija elektropostrojenja bloka 7 - Revitalizacija energetskog transformatora 275 MVA u TE Kakanj Otvoreni Grupa ponuđača: Albat d.o.o., HESIA s.r.o. Sarajevo, Bratislava 13.8.2014. 390.900,00 Službeni glasnik BiH 77/14