GP Obnova d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavke usluga izrade projektne dokumentacije - Sanacija štete uzrokovanih poplavom na zgradi Osnovnog suda u Modriči, odjeljenje u Šamcu Pregovarački GP Obnova d.o.o. Šamac 25.9.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14