EN-UNION d.o.o., ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka trakastog transportera GTK 1000/600, dužine L=600 m, širine B= 1000 mm, kapaciteta Q= 200 t/h i brzine v= 1,6 m/s sa pripadajućom elektro i mašinskom opremom za rudnik Podzemna eksploatacija Otvoreni EN-UNION d.o.o., ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU Tuzla 20.8.2014. 574.150,00 Službeni glasnik BiH 75/14