Kulauzović-Prom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 7: Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelu 61 zona I i II GJ Risovac-Krupa Pogon gospodarenja za općinu Bos. Krupa Otvoreni Kulauzović-Prom d.o.o. Bosanska Krupa 11.9.2014. 24.562,00 Službeni glasnik BiH 75/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 10: Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelu 99 GJ Grmeč-Mijačica Podružnica Šumarija Sanski Most Otvoreni Kulauzović-Prom d.o.o. Bosanska Krupa 6.8.2014. 13.821,12 Službeni glasnik BiH 75/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 12: Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelu 9 GJ Kozica-Mulež Podružnica Šumarija Sanski Most Otvoreni Kulauzović-Prom d.o.o. Bosanska Krupa 6.8.2014. 28.555,71 Službeni glasnik BiH 75/14