Adrialine d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Igle za koštanu biopsiju Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 1.8.2014. 1.252,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Igle i koaksijalne igle vodilice aplikabilne na pištolj MAGNUM proizvođača BARD Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 1.8.2014. 14.508,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Žice za lokalizaciju lezije dojki Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 1.8.2014. 2.422,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Zaštitna oprema za aparate Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 1.8.2014. 486,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Zaštitna oprema II Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 1.8.2014. 9.555,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Indeflatori Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 1.8.2014. 7.470,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Produžene linije Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 1.8.2014. 3.582,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Luer lock šprice Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 1.8.2014. 1.577,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Interventna koronarna PTCA žica I Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 2.440,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38: Set za inflaciju sa manometrom I Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 35.205,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 45: Radialni arterijski kompresioni Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 399,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 49: Šprice 10ccm ( luer lock ) sa rotacionim vrhom I Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 1.041,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50: PVC Prekrivka I Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 1.125,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51: Šprice za ručno davanje kontrasta Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 2.082,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 56: Viskotlačne ekstenzije od 60 i 100 cm I Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 69: Set za inflaciju sa manometrom II Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 2.816,40 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 70: Šprice 10 ccm ( luer lock ) sa rotacionim vrhom II Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 520,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 71: PVC Prekrivka II Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.8.2014. 112,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 75: Viskotlačne ekstenzije od 60 i 100 cm II Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 15.8.2014. 660,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 3: Totalna bescementna endoproteza kuka kratki stem - proksimalna fiksacija (50 komada) Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 127.500,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 4: Totalna endoproteza kuka keramika- polietilen (velika glava) Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 255.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 8: Totalna bescementna endoproteza kuka sa double mobility acetabulumom (50 komada) Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 124.500,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 16: Totalna endoproteza koljena sa čuvanjem LCP (monobloktibija) 140 komada Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 266.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 17: Unikondilarna cementna endoproteza koljena - 30 komada Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 14: Potrošni materijal za angio salu - Koronarni žičani vodiči za PTCA - HIDROFILNI, MEKANI, 15 kom Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 3.10.2014. 1.920,00 Službeni glasnik BiH 87/14