ELATEC d.o.o.Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Prepaid start paketi i renjork Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 8.7.2011. 576.417,50 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Postpaid SIM kartice i zamjenske (prepaid) kartice Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 8.7.2011. 167.250,00 Službeni glasnik BiH 61/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka ultra-start paketa 250.000 kom. Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 11.11.2011. 432.500,00 Službeni glasnik BiH 96/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka Ultra zamjenskih paketa, 15.000 kom. Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 11.11.2011. 25.950,00 Službeni glasnik BiH 96/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka BH Mobile zamjenskih paketa, 5.000 KM. Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 11.11.2011. 8.650,00 Službeni glasnik BiH 96/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka Ultra-internet paketa, 5.000 kom. Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 11.11.2011. 8.650,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava prepaid start paketa i reworka Pregovarački ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 23.1.2012 286.958,75 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava prepaid start paketa,postpaid SIM kartica, zamjenskih prepaid SIM kartica i reworka Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 4.6.2012. 949.850,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava scratch kartica (bonova) Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 4.6.2012. 47.900,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka Ultra Start paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 13.7.2012. 748.650,00 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka Ultra zamjenskih paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 13.7.2012. 117.488,00 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka BH Mobile zamjenskih paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 13.7.2012. 118.678,00 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka Ultra Internet paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 13.7.2012. 33.908,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava prepaid start paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 21.6.2013. 730.100,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava postpaid i prepaid (zamjenskih) SIM kartica Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 21.6.2013. 107.520,00 Službeni glasnik BiH 53/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Ultra kartice za punjenje Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 25.4.2014. 193.800,00 Službeni glasnik BiH 34/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Ultra Start paket Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 23.4.2014. 1.094.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka Happy Start paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 23.4.2014. 115.200,00 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka Ultra zamjenskog paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 23.4.2014. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka BH Mobile zamjenskog paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 23.4.2014. 144.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka BH Mobile zamjenskog nano-SIM paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 23.4.2014. 7.425,00 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Nabavka Ultra zamjenskih nano-SIM paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 23.4.2014. 14.850,00 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: Nabavka Ultra Internet paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 23.4.2014. 21.360,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava prepaid start paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 8.9.2014. 619.350,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava postapid i prepaid (zamjenskih) SIM kartica Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla Tuzla 8.9.2014. 82.740,00 Službeni glasnik BiH 73/14

ELATEC d.o.o.Tuzla u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka Ultra Start paketa, Happy start paketa, Ultra zamjenskih paketa, BH Mobile zamjenskih paketa i Ultra Internet paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla, GRIN d.o.o., BEMA BA d.o.o., ECO ENERGY d.o.o. Tuzla, Gračanica, Gračanica, Gračanica 19.7.2013. 662.025,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka Ultra Start paketa, Happy start paketa, Ultra zamjenskih paketa, BH Mobile zamjenskih paketa i Ultra Internet paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla, GRIN d.o.o., BEMA BA d.o.o., ECO ENERGY d.o.o. Tuzla, Gračanica, Gračanica, Gračanica 19.7.2013. 291.000,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka Ultra Start paketa, Happy start paketa, Ultra zamjenskih paketa, BH Mobile zamjenskih paketa i Ultra Internet paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla, GRIN d.o.o., BEMA BA d.o.o., ECO ENERGY d.o.o. Tuzla, Gračanica, Gračanica, Gračanica 19.7.2013. 7.275,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka Ultra Start paketa, Happy start paketa, Ultra zamjenskih paketa, BH Mobile zamjenskih paketa i Ultra Internet paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla, GRIN d.o.o., BEMA BA d.o.o., ECO ENERGY d.o.o. Tuzla, Gračanica, Gračanica, Gračanica 19.7.2013. 7.275,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka Ultra Start paketa, Happy start paketa, Ultra zamjenskih paketa, BH Mobile zamjenskih paketa i Ultra Internet paketa Otvoreni ELATEC d.o.o.Tuzla, GRIN d.o.o., BEMA BA d.o.o., ECO ENERGY d.o.o. Tuzla, Gračanica, Gračanica, Gračanica 19.7.2013. 14.390,00 Službeni glasnik BiH 59/13