KRAJINADENTAL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka stomatoloških stolica i dentalnih kompresora Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 25.8.2014. 63.176,69 Službeni glasnik BiH 71/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 5- Stomatološki materijal Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 23.1.2015. 13.330,60 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 6- Materijal za zubnu tehniku Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 23.1.2015. 5.776,59 SG 10/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3- Pomoćna sredstva za ortopediju vilica Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 28.1.2015. 25.258,00 SG 10/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Stomatološki preparati i gradivni materijali Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 29.5.2015. 34.742,43 SG 47/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4 - Sredstva i otisne mase za protetiku i ortodonciju Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 29.5.2015. 8.607,55 SG 47/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5 - Rezervni dijelovi Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 29.5.2015. 16.070,00 SG 47/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 39 - J02AA01 lipozomalni amfotericin B prašak za injekciju 50 mg Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.6.2015. 78.451,38 SG 53/15
Dom zdravlja Živinice Lot 1 - Nabavka lijekova za probavni trakt i metabolizam Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 22.6.2015. 6.000,00 SG 57/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 1 - Totalna bescementna proteza kuka PRESS FIT HIDROKSIAPATIT – sa kolarom Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 30.7.2015. 984.000,00 SG 66/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 8 - Stomatološki materijal Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 31.8.2015. 15.455,72 SG 70/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 4 - Nabavka Stomatološkog materijala i lijekova Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 25.8.2015. 7.225,50 SG 72/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 4 - Konci za potrebe ginekologije Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 14.9.2015. 3.760,62 SG 74/15
Dom zdravlja Lukavac Nabavka stomatološke stolice i aparata Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 11.9.2015. 67.500,00 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 1 - Kompoziti Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 3.674,50 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 2 - Amalgami Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 3.563,00 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 3 - Adhezivi/sredstva za jetkanje Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 1.854,69 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 4 - Podlaganja Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 1.971,70 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 5 - Materijal za privremeni rad Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 268,00 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 6 - Pulpa protektori Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 1.055,16 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 7 - Materijal za liječenje, punjenje korijena i dogradnje zuba Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 3.423,10 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 8 - Sredstva za preparaciju Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 1.888,75 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 9 - Sredstva za endodonciju Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 1.406,63 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 10 - Pomoćni materijal i higijenska sredstva Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 4.303,63 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 11 - Anestetici Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 2.688,70 SG 79/15