ZEFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 108,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 9: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 1.930,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 7.638,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 57,20 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 8: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 2.079,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1: Lijekovi sa esencijalne liste Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 20.12.2010. 40.129,45 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 2: Lijekovi koji nisu na esencijalnoj listi Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 20.12.2010. 12.065,40 Službeni glasnik BiH 13/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 2: Lijekovi koji djeluju na digeslivni trakt i metabolizam Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 7.3.2011. 27.033,95 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 6: Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 7.3.2011. 22.357,45 Službeni glasnik BiH 20/11
Dom zdravlja Dr. Isak Samokovlija Goražde Lijekovi Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 14.2.2011. 26.937,82 Službeni glasnik BiH 20/11
Dom zdravlja Cazin Nabavka dezinfekcionih sredstava Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 1.3.2011. 12.358,68 Službeni glasnik BiH 20/11
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 10: Infuzione otopine Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 28.2.2011. 101.001,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Dom zdravlja Banovići Lot 5: Infuzione otopine Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 15.3.2011. 7.590,20 Službeni glasnik BiH 27/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Nabavka lijekova Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 22.4.2011. 100.272,82 Službeni glasnik BiH 36/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 20.4.2011. 13,20 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 23: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 20.4.2011. 1.616,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 29: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 20.4.2011. 7.672,80 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 30: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 20.4.2011. 960,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 41: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 20.4.2011. 3.311,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 67: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 20.4.2011. 1.604,80 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 72: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 20.4.2011. 682,00 Službeni glasnik BiH 42/11
JU Dom - porodica Zenica Lot 2: Dječija hrana Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 1.7.2011. 2.579,61 Službeni glasnik BiH 59/11
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Lot 1: Lijekovi Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 13.7.2011. 38.074,80 Službeni glasnik BiH 59/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 1: Dezinfekciona sredstva 1 Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 15.7.2011. 7.640,00 Službeni glasnik BiH 61/11
Dom zdravlja Cazin Nabavka lijekova-ampuliranih i tabletarnih, sirupa, kapi i infuzionih otopina Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 29.6.2011. 146.766,88 Službeni glasnik BiH 65/11