Energo Holding a.d. Prag

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Izgradnja hidroelektrane Mesići Nova na rijeci Prači instalisane snage 4,9 MW Ubrzani Energo Holding a.d. Prag Češka 31.7.2014. 5.999.145,00 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nepredviđeni radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove račve HE Mesići Nova Pregovarački Energo Holding a.d. Prag Češka Republika 30.3.2015. 380.792,00 SG 34/15