TEHNOPETROL d.o.o., ONIKS d.o.o. Srbija

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada i isporuka udarnog kola mlina za ugalj tipa VML260.62K za blokove 4 i 5 u TE Tuzla Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o., ONIKS d.o.o. Srbija Tuzla, Srbija 30.6.2014. 1.096.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14