DEMA & S EXPORT-IMPORT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Nabavka elektro instalacionog materijala za adaptaciju sale za sastanke upravne zgrade Otvoreni DEMA & S EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 25.01.2011. 27.932,30 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Komunalno d.o.o. Mostar Nabavka materijala potrebnog za održavanje javne rasvjete na području Grada Mostara. Sitni elektro materijal (sijalice, prigušnice, upaljači, osigurači, kablovi...) Ostali elektromaterijal (ormari javne rasvjete, stubovi, rasvjetna tijela) Otvoreni DEMA & S EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 25.7.2011. 59.487,23 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka diesel električnih agregata Pregovarački DEMA & S EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 17.4.2012. 69.720,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Komunalno d.o.o. Mostar Nabavka rasvjetnih tijela i elektro materijala za potrebe održavanja rasvjete u Gradu Mostaru, u skladu sa specifikacijom roba. Otvoreni DEMA & S EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 19.1.2015. 236.756,25 SG 13/15