FK Oskova

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 4: Reklamno propagandne usluge Pregovarački FK Oskova Banovići 18.10.2012. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački FK Oskova Banovići 14.5.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14