Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o implementaciji projekta Uspostavljanje sistema nadzora nad kvalitetom pruženih usluga Pregovarački Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH Sarajevo 2.7.2014. 21.025,65 Službeni glasnik BiH 56/14