GANIĆ d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3: Nabavka nasipnog materijala za izgradnju i sanaciju protiv požarnog puta Kijevci-Čelić Kosa, odjel 73,74 i 35 Otvoreni GANIĆ d.o.o. Sanski Most 25.6.2014. 36.508,00 Službeni glasnik BiH 56/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 5: Nabavka nasipnog materijala za izgradnju i sanaciju protiv požarnog puta Majdanske planine-odjel 7 Otvoreni GANIĆ d.o.o. Sanski Most 19.6.2014. 37.540,00 Službeni glasnik BiH 56/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6: Nabavka nasipnog materijala za izgradnju i sanaciju protiv požarnog puta Urije-odjeli 106,107,109,11 i 111 Otvoreni GANIĆ d.o.o. Sanski Most 19.6.2014. 30.400,00 Službeni glasnik BiH 56/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3 - Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih kamionskih puteva na području Podružnice Šumarija Ključ Otvoreni GANIĆ d.o.o. Sanski Most 1.7.2015. 8.800,00 SG 55/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4 - Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih kamionskih puteva na području Podružnice Šumarija S.Most Otvoreni GANIĆ d.o.o. Sanski Most 1.7.2015. 47.700,00 SG 55/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6 - Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih kamionskih puteva na području Pogona gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni GANIĆ d.o.o. Sanski Most 1.7.2015. 75.000,00 SG 55/15
JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Sanski Most Izvođenje radova na rekonstrukciji puta sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda i uređenjem trotoara sa lijeve strane ulice u MZ Zdena, naselje Krkojevci Otvoreni GANIĆ d.o.o. Sanski Most 2.9.2015. 208.988,89 SG 79/15