Cakan d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu ŠDS i rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 15 PJ Luka Klotjevac Otvoreni Cakan d.o.o. Bratunac 3.6.2014. 11.834,44 Službeni glasnik BiH 54/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na sječi i izradi ŠDS,izvozu ŠDS i rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 66 PJ Gornji Jadar Otvoreni Cakan d.o.o. Bratunac 3.6.2014. 5.511,68 Službeni glasnik BiH 54/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1- Nabavka ogrevnog drveta RJ Zvornik Otvoreni Cakan d.o.o. Bratunac 3.12.2015. 5.510,00 SG 95/15