Let d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Rudo Lot 1: Građevinsko-zanatski i elektroinstalacioni radovi Otvoreni Let d.o.o. Rogatica 5.6.2014. 76.861,53 Službeni glasnik BiH 54/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 2- Nabavka PC računara i monitora Otvoreni Let d.o.o. Mostar 20.3.2015. 749.862,10 SG 30/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2- Sanacija stepeništa uz zatvaranje bočne strane u Pošti 73 260 Rudo Otvoreni Let d.o.o. Rogatica 20.11.2015. 4.022,00 SG 91/15