THEISS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka prenosnog analizatora dimnih gasova - JN 01/2014 Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 8.7.2014. 68.119,90 Službeni glasnik BiH 54/14
Univerzitet u Zenici Uspostava monitoringa okoliša Zeničko-dobojskog kantona. Kompletiranje opremom jedinstvenog i povezanog sistema kalibraciono-ispitne laboratorije za zrak sa pratećom opremom i obukom za upravljanje sistemom, rukovanje i održavanje opreme, postprodajna podrška u garantnom periodu Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 338.908,01 SG 01/15
Univerzitet u Zenici Uspostava monitoringa okoliša Zeničko-dobojskog kantona, kompletiranje opremom jedinstvenog i povezanog sistema, ispitne laboratorije za praćenje stanja okoliša (zrak, vode, buka) tj. mjerna oprema sa pratećom opremom i obukom za upravljanje sistemom, rukovanje i održavanje opreme, puštanje u rad i postprodajna podrška u garantnom periodu Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 269.425,60 SG 06/15
Federalni hidrometeorološki zavod Nabavka i montaža analizatora za praćenje kvaliteta zraka na stanici Bjelave, Sarajevo Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 16.10.2015. 87.037,76 SG 84/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Procesni analizator dimnih plinova - 2 kom; Pumpa za uzorkovanje GCM-200 - 4 kom; O2 senzor - 4 kom; Uložak za fil ter kiseline; USB - RS232 Interface; USB/MPI PC adapter; Filterske membrane. Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 27.10.2015. 82.916,70 SG 85/15
Univerzitet u Zenici Servis i kalibracija BTEX uređaja sa ugradnjom rezervnih dijelova Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 10.11.2015. 20.900,00 SG 93/15
Univerzitet u Zenici Rezervni dijelovi za pokretnu i fiksne stanice u OJ Metalurški institut Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 10.11.2015. 20.393,30 SG 93/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servisiranje analizatora gasova u sistemu emisije zagađujućih materija u zrak Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 27.11.2015. 11.800,00 SG 95/15
Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka Nabavka uređaja za mjerenje emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađenja Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 27.11.2015. 65.963,78 SG 97/15