Grand-import d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za kompresore za remont Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 25.1.2011. 19.169,00 Službeni glasnik BiH 9/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za kompresore tekuće održavanje Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 25.1.2011. 19.169,00 Službeni glasnik BiH 9/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Kontejner za smještaj osoblja Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 3.3.2011. 14.505,00 Službeni glasnik BiH 20/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka valjaka gumenih transportera Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 9.3.2011. 6.436,00 Službeni glasnik BiH 22/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za sekundarnu drobilicu UG 91 S2 STT Trbovlje i separaciju Parnaby Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 9.3.2011. 30.779,00 Službeni glasnik BiH 22/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka rezervnih dijelova pumpi Jastrebac Niš Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 9.3.2011. 3.540,00 Službeni glasnik BiH 22/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Pumpe u TPS stanici Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 25.3.2011. 10.992,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 7: Spojnica WSTG SP 550 Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 15.3.2011. 25.980,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka grajferskog uređaja za montažu i demontažu damperskih guma 33-51 Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.5.2011. 49.485,98 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Nabavka TA peći 3 kW i TA peći 4 kW Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 1.7.2011. 2.688,00 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka presa za montiranje guma Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 1.7.2011. 18.800,00 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka komunalnih kontejnera za sakupljanje otpada Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 1.7.2011. 11.270,00 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka kontejnera za smještaj radnika Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 1.7.2011. 23.890,00 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka perforiranih limova elektro-filtera Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 15.8.2011. 24.350,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka hidrodinamičke spojnice Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 7.9.2011. 19.040,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka repro materijala za remontno održavanje Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 5.10.2011. 40.681,20 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka repromaterijala za tekuće održavanje Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 5.10.2011. 31.112,70 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Rezervni dijelovi za potrebe RJ Rudnik Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 18.10.2011. 70.271,00 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka armature za tekuće održavanje Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.1.2012. 33.626,20 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka armature za remont Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.1.2012. 44.208,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka dijelova za vodene duvače Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.1.2012. 31.408,70 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Mašina za sječenje dihtunga Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 16.3.2012. 18.480,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka vijčane robe za potrebe RJ TE Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.4.2012. 28.893,33 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka vijčane robe za potrebe RJ Rudnik Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.4.2012. 2.510,85 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka limova i vijaka za dekorativnu oblogu izolacije za remont Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 8.5.2012. 30.230,00 Službeni glasnik BiH 38/12