FALCON d.o.o. Foča

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Sječa i izvoz šume na lokaciji 28 Meštrevac Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 24.1.2011. Službeni glasnik BiH 9/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Sječa i izvoz šume na lokaciji 17 Zelengora-Kmur Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 24.1.2011. Službeni glasnik BiH 9/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodno-finansijskom planu za 2011. god. Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 5.9.2011. 122.672,70 Službeni glasnik BiH 80/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 5.9.2011. 38.141,60 Službeni glasnik BiH 80/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Sječa, izrada i privlačenje ŠDS od panja do kamionskog puta u odjelu 77 P.J. Zelengora-Kmur, u količini od 2966 m3 Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 14.2.2012. 94.400,80 Službeni glasnik BiH 27/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 11.7.2012. 77.024,40 Službeni glasnik BiH 60/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 11.7.2012. 72.897,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Sječa i izvoz ŠDS i iznos prostornog drveta u odjelima 61 PJZelengora-Kmur i 55 PJ Sutjeska Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 14.2.2013. 145.812,00 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 22.7.2013. 36.794,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 22.7.2013. 89.012,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 22.7.2013. 46.650,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 22.7.2013. 11.948,30 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 22.7.2013. 61.659,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 22.7.2013. 35.518,80 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 22.7.2013. 9.187,80 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS uodjelu 50PJ Meštrevac Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 5.11.2013. 83.870,40 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Kablovi i užad Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 28.10.2013. 68.706,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Spojni materijal Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 28.10.2013. 32.376,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Osigurači, kontakni vijci i limitatori Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 28.10.2013. 15.959,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 17.7.2014. 37.582,80 Službeni glasnik BiH 60/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 17.7.2014. 37.731,20 Službeni glasnik BiH 60/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni FALCON d.o.o. Foča Foča 17.7.2014. 45.676,20 Službeni glasnik BiH 60/14